nZEB Hankeosaaminen – tavoitteena uusi osaamisen taso

Rakennushanke on pääpiirteiltään monimuotoinen kokonaisuus. Rakennushanke sisältää lukuisia vaiheita ja se tehdään monien osapuolien kanssa, joilta kaikilta vaaditaan hyvää osaamista. Ennen kaikkea hanke vaatii tavoitteiden asettamista ja päätöksentekoa monista eri asioista.

Rakennushankkeen tekee haastavaksi juuri sen monimuotoisuus. Pientalon rakentaminen edellyttää hallittua hankkeen johtamista, tarpeiden ja tavoitteiden määrittämistä sekä tunnistamista rakentamiseen ja käyttöönottoon asti. Näihin haasteisiin lähes nollaenergiarakentamisen nZEB Hankeosaaminen -projekti pyrkii tuomaan apua.

nZEB Hankeosaaminen -projektin tavoitteena on varmistaa rakennuttajalle energiatehokas pientalo, joka täyttää elinkaarensa aikana viihtyisän, turvallisen ja terveellisen pientalon vaatimukset. Talon, joka tuottaa asukkailleen lisäarvoa, vastaa kaikkiin tilatarpeisiin sekä tulevaisuuden haasteisiin. Hankkeeseen kytkeytyville alan toimijoille projektin tavoitteena on antaa mahdollisuus kasvattaa omaa osaamistaan nimenomaan hankeprosessin osaajana.

Miksi?

Rakennushanke on sirpaloitunut ja monitahoinen kokonaisuus, joka edellyttää lukuisia isoja ja pieniä päätöksiä. Rakennushanke ei kuitenkaan koskaan saisi olla kompromissi, vaan mahdollisuuksien mukaan kaikista pienistäkin asioista tulisi tehdä päätös. Ja edelleen tehdyt päätökset tulisi viedä suunnitteludokumenteiksi varsinaisen rakentamisen perustaksi ja ohjeeksi. Onnistuminen vaatii hyvää tavoitteiden asettelua, vaihtoehtojen arviointia ja päätösten tekemistä. Onnistunut lopputulos viimeistellään huolellisella rakentamisella ja rakentamisen valvonnalla sekä opastetulla käyttöönotolla.

Nykypäivän rakentamisessa monia huolettavat ongelmat ja vaikeudet eri teknisten järjestelmien yhteensovittamisessa. Monen eri osa-alueen teknisiä järjestelmiä on mahdoton säätää yhteensopiviksi, ellei niitä ole suunniteltu niin. Tähän ongelmaan nZEB hankeosaaminen pyrkii saamaan muutoksen. Riittävän aikaisella suunnittelulla ja päätöksenteolla sekä suunnittelemalla eri osa-alueet ja järjestelmät samanaikaisesti pystytään välttämään juuri yhteensovittamisessa esiintyvät karikot.

Hanke tarjoaa rakennuttajalle vastikkeetta työpajojen ja itseoppimisen muodossa ohjattua hankkeen suunnitteluprosessia. Tampereen ammattikorkeakoulun ammattilaisten johdolla toteutettujen työpajojen kautta tavoitteena on mahdollistaa johdonmukainen ja oikealla tavalla vaiheistettu suunnitteluprosessi, jonka lopputuloksena saadaan aikaiseksi tavoitteet, vaihtoehdot ja keinot onnistuneen hankkeen toteuttamiseksi.

Miten?

Hanke toteutetaan työpajatyöskentelyn keinoin. Työpajoja on 4 – 6 kertaa, ja ne toteutetaan vaiheittain ja aihepiirien mukaisesti. Niissä rakennuttajan ympärille kootut suunnitteluryhmät pyrkivät selvittämään rakennuttajan tarpeet ja toiveet, etsimään ja analysoimaan vaihtoehtoja tavoitteiden ja tarpeiden tyydyttämiseksi sekä tarjoamaan tietoa rakennuttajalle tietoa päätöksen teon tueksi. Hankkeen työpajatyöskentelyn lisäksi ja työpajojen ohjausten tukemana hankkeen suunnitteluprosessia viedään eteenpäin myös työpajojen välissä.

Hanke etenee siten, että seuraavan kerran hanketta esitellään Vuoreksessa 12.12.2015 järjestettävässä infotilaisuudessa. Suunnitteluajan ollessa rajallinen, toivomme hankkeesta kiinnostuneilta alustavia ilmoittautumisia jo nyt. Ilmoittautumisaikaa on 20.12.2015 asti.  Mukanaolon voimme tarjota enimmillään 10 halukkaalle rakennuttajaperheelle.

Tammikuussa 2016 vuoden ensimmäisellä viikolla tarkoituksena on järjestää hankkeen varsinainen aloitustilaisuus, jossa tulemme käymään tarkemmin läpi työpajatyöskentelyn sisältöä ja tavoitteita sekä aikataulua. Tarkoituksena on, että rakennuttajilla, joiden tavoitteena on aloittaa rakennushanke heti heinäkuun 1. päivän jälkeen, on siihen mahdollisuus.

Tavoitteena tammikuussa järjestettävässä aloitustilaisuudessa on, että jokaisella hankkeeseen osallistuvalla rakennuttajalla olisi tällöin hankkeeseen nimettynä lakiin perustuva pääsuunnittelija. Tämän jälkeen rakennushankkeen ympärille kootaan hankkeen kokonaissuunnittelun mahdollistava suunnitteluryhmä siten, että ensimmäisissä työpajoissa kaikki suunnittelijat ovat mukana miettimässä ja tarjoamassa ratkaisuja sekä tunnistavat rakennuttajan todelliset tarpeet ja tavoitteet.

Hanke on rakennushankkeeseen ryhtyvälle ilmainen. Mukana olevilta suunnittelijoilta veloitetaan osallistumisesta koko projektin ajalta 500 € (alv 0 %) per suunnittelija. Vastineeksi tarjoamme uudenlaisen tavan osallistua pientalohankkeen toteutusprosessiin, oppia uutta, verkostoitua ja löytää uusia liiketoiminta-alueita. Lisäbonuksena tarjoamme kaikille osallistuville suunnittelijoille mahdollisuutta puolen päivän täsmäkoulutukseen valitsemastaan aiheesta Tampereen ammattikorkeakoulussa. Hankkeeseen osallistuville toimijoille tullaan lisäksi myöntämään osallistumisestaan nZEB Hankeosaaja -pätevyys, jonka uskomme tukevan toimijoiden markkina-asemaa erityisesti pientalorakentamisen kentällä.

Tervetuloa mukaan!

Kysy lisää ja tule mukaan kehittämään ja kehittymään.

  • Jan-Erik Järventie Tampereen ammattikorkeakoulu: jan-erik.jarventie (at) tamk.fi
  • Antero Mäkinen Ekokumppanit Oy: antero.makinen (at) tampere.fi

Ilmoittautuminen: www.neuvoo.fi/nzeb/