Loppuseminaarin aineisto

Tampereen Ammattikorkeakoululla järjestetyn loppuseminaarin aineisto

nZEB Hankeosaaminen -seminaariesitys 24.11.2017 –
Hankemalli

nZEB Hankeosaaminen -seminaariesitys 24.11.2017 –
Kysely- ja haastattelututkimus

nZEB Hankeosaaminen -seminaariesitys 24.11.2017 –
Käyttöönotto

nZEB Hankeosaaminen -seminaariesitys 24.11.2017 –
Rakennesuunnittelu

nZEB Hankeosaaminen -seminaariesitys 24.11.2017 –
Rakennussuunnittelu

nZEB Hankeosaaminen -seminaariesitys 24.11.2017  –
Rakentamisen prosessi ja energiatehokkuus

nZEB Hankeosaaminen -seminaariesitys 24.11.2017 –
Tausta ja tavoitteet

nZEB 2020 –  Jyrki Kauppinen, Ympäristöministeriö

nZEB Hankeosaaminen -seminaariesitys LVIS-talotekniikka 24.11.2017

nZEB Hankeosaaminen -seminaariohjelma 24.11.2017

 

 

Alempana tietoa nZEB Hankeosaaminen -projektista ja kotisivuista

Hankkeen kohde on energiatehokas pientalorakentaminen. Hankkeen päätavoitteena on, että alan toimijat osaavat tunnistaa nZEB-rakennusten haasteet ja tarjota yhteistoiminnallisesti pientalorakentajaperheille aidosti vähän energiaa käyttäviä kokonaisratkaisuja. Hankkeessa kehitetään uutta osaamista nZEB pientalon kokonaisratkaisulle ja toimintatavoille.

Samalla synnytetään kokonaan uutta palveluliiketoimintaa ja luodaan uusia työpaikkoja. Hankkeessa syntyy toimenpideohjeita, jotka toimivat opetusaineistona nZEB pientalon suunnitteluun, rakentamisprosessiin, käyttöönottoon ja käyttöön sekä näiden vaiheiden dokumentointiin.

Hanke toteutetaan Tampereen ammattikorkeakoulun sekä Ekokumppanit Oy:n yhteistyönä. Hanke toteutetaan tiiviissä yhteistyössä Vuoreksen rakentamisen kanssa. Vuoreksen rakentajaperheille tarjotaan ohjausta hankkeen suunnittelussa, rakentamisen aikana sekä käytön aloituksessa.

Hankkeeseen osallistuville suunnittelijoille, rakentajille, työnjohtajille ja valvojille, jotka ovat yleisesti pieniä yrityksiä, järjestetään työpajoja, joissa he uudistavat omaa osaamistaan ja samalla tuovat erilaisia näkemyksiä yhteiseen käyttöön. Hankkeen aikana järjestetään myös muille alan toimijoille tilaisuuksia, joissa levitetään laajemmin nZEB-osaamista. Hankkeessa syntyvästä aineistosta tehdään myös e-opiskelumateriaali.